กรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”

วันที่ 18 ธ.ค.56 ณ กรมการขนส่งทางบก นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทาง
บก และดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกความตกลง
ในกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
สนับสนุนงบประมาณให้จัดนักศึกษาช่างยนต์ออกให้บริการตรวจซ่อมรถเบื้องต้นฟรีในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ณ จุดบริการตามถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ