เมื่อวันที่ 12 ก.พ.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ พันเอก วณัฐ ลักษณสิริ รองเสนาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ แถลงผลการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย