เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 ณ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายณันทพงศ์ เชิดชู  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ รองผู้บัญชาการกอง   พลที่ 1 รักษาพระองค์ ผู้แทนสำนักงานเขตดินแดงและผู้แทนสถานีตำรวจ  สุทธิสาร ตรวจสอบความเรียบร้อยที่จุดรับลงทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้องการขอจดทะเบียนใหม่และขอจัดตั้งวินใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่มีป้ายเหลืองเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะอย่างถูกต้อง

DSC_1960_resize DSC_1967_resize DSC_1974_resize DSC_1977_resize DSC_1984_resize DSC_1999_resize