กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงาน ตามขั้นตอนในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามมาตรฐานใหม่

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ภาพบรรยกาศ แถลงข่าวนำคณะสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงาน ตามขั้นตอนในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามมาตรฐานใหม่

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ภาพบรรยากาศ

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

สื่อมวลชนเข้าชมขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ เริ่มต้นด้วยการสาธิต “การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 4 จุดทดสอบ” การทดสอบอ่านสีที่เครื่องทดสอบ การทดสอบปฏิกิริยาการตัดสินใจ การทดสอบสายตาทางลึก

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

การทดสอบสายตาทางกว้าง

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ห้องทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-exam

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ภาพบรรยากาศห้องทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-exam

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

การทดสอบขับรถด้วยระบบ E-Driving” ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณของรถ ประกอบกับกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์ขณะทาการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสอบจานวน 3 ท่าทดสอบ ประกอบด้วย ท่าที่ 1 “การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง”

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ท่าที่ 2 “การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า”

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ท่าที่ 3 “การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย”

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! มาตรฐานใบขับขี่ใหม่เข้มข้น เพื่อคุณภาพนักขับขี่ใหม่ เน้นความรู้การขับขี่ปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

อขบ.ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกียวกับมาตรฐานใบขับขี่ใหม่