กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบรายงานผลสารสนเทศ และกล้อง CCTV ออนไลน์ แบบ Real-time พร้อมเดินหน้าศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพ (VICC) คุมเข้ม!!! พบการออกใบรับรองโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง ลงโทษสูงสุด  ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตสถานตรวจสภาพรถทันที

 

209