กรมการขนส่งทางบก ยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้ผู้ประกอบการขนส่ง เชิญชวนร่วมงานสัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่ศูนย์กลางการขนส่งอาเซียน” พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธี MOU และพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ในวันพฤหัสบดีที่  7 มิถุนายน  2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ลงทะเบียนร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2271-8490

181_resize