กรมการขนส่งทางบก ยกระดับเข้มข้นทุกมิติ!!! สแกนเข้มรถโดยสารและคนขับรถทุกคันก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ รวม 2 วัน (11-12 เม.ย.61) ตรวจสภาพรถและคนขับไปแล้ว 43,391 คัน พบรถสภาพไม่พร้อมสั่งพ่น “ห้ามใช้รถ” ทันที 8 คัน ด้านคนขับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ทุกราย  ย้ำ!!!ผู้ประกอบการขนส่งต้องควบคุมดูแลพนักงานในสังกัดอย่างเข้มงวด ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

147

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเข้มข้น ต่อเนื่อง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและคนขับรถทุกคันก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ  พร้อมยกระดับสูงสุดทุกมาตรการระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุด ตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารและคนขับตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) ที่กรมฯกำหนด กว่า 20 รายการ เช่น ตรวจสอบการติดตั้งระบบ GPS Tracking ระบบเบรก สภาพยาง ล้อ การติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกฯลฯ  ตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน 2561 รวมจำนวน 43,391 คัน พบรถมีข้อบกพร่อง รวม 140 คัน  ซึ่งได้สั่งพ่น “ห้ามใช้รถ” ทันที จำนวน 8 คัน ในจำนวนนี้เป็นรถที่ไม่ได้เชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 6 คัน มีการดัดแปลงสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบชำรุด อย่างละ 1 คัน โดยรถทุกคันจะต้องนำไปแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมเข้ารับการตรวจสภาพก่อนจะนำกลับมาให้บริการประชาชนอีกครั้ง  และได้สั่งเปลี่ยนรถทันที จำนวน 2 คัน จึงให้ผู้ประกอบการนำรถคันใหม่มาเปลี่ยนทันที่ เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางต่อไปยังจุดหมายอย่างปลอดภัย ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง  ด้านพนักงานขับรถ เป็นการตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจสอบสมุดบันทึกประจำรถ ตรวจความพร้อมของร่างกาย ไม่มีชั่วโมงทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็นศูนย์ ซึ่งพบข้อบกพร่อง รวม 6 ราย เป็นข้อบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนจึงได้ตักเตือนกำชับให้ปรับปรุงแก้ไขและเปรียบเทียบปรับแล้วทุกราย และเพิ่มความเข้มข้นการตรวจหาสารเสพติด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 212 แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดตรวจความพร้อมฯ บนเส้นทางสายหลัก 19 แห่ง รวม 3,906 ราย ซึ่งไร้สารเสพติดทุกราย ทั้งนี้ พนักงานขับรถทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย หากละเลยจนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง ฝ่าฝืนกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้ ดำเนินการขั้นเด็ดขาดพร้อมลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี และผู้ประกอบการขนส่งต้องมีส่วนรับผิดชอบควบคุมดูแลพนักงานในสังกัดหากพบกระทำผิดพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถทันที เพื่อความปลอดภัยในการทางเดินทางของประชาชนตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2561

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังมีมาตรการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง จัดตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับบนเส้นทางสายหลักใน 16 จังหวัด 19 แห่งทั่วประเทศ เน้นสแกนเข้มรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถเช่าเหมาในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก รวมถึงการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ และเพิ่มจำนวนคู่สายโทรศัพท์ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจตราความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร ป้องกันมิจฉาชีพฉวยโอกาสในช่วงเวลาที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมาก  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

———————————-