กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารด้านวิศวกรรมยานยนต์ กำหนดมาตรฐานความแข็งแรงที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานสากล มีผลบังคับวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับรถโดยสารจดทะเบียนใหม่ พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบรถโดยสารให้ครอบคลุมทุกประเด็นความปลอดภัยต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

242