77

 

กรมการขนส่งทางบก ปรับหนักรถตู้สายกำแพงเพชร-พิจิตร พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน ปรับสูงสุด 5,000 บาท ผู้ประกอบการปรับ 20,000 บาทพร้อมถอนรถออกจากบัญชี ส่วนรถตู้สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี สภาพรถไม่พร้อม ถูกปรับทันทีสองข้อหารวม 7,000 บาท