กรมการขนส่งทางบก ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

วันที่ 29 ต.ค.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายต่อพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และข้าราชการลูกจ้างกรมการขนส่งทางบก พร้อมประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก จากนั้นได้ร่วมสักการะและห่มผ้าองค์พระหลวงพ่อโต ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

 

S__34545689 S__34545691 S__34545692 S__34545693 S__34545694 S__34545695 S__34545696 S__34545697 S__34545698 S__34545699 S__34545700 S__34545701 S__34545702 S__34545703 S__34545704 S__34545705 S__34545706 S__34545707 S__34545708 80763 80764 80765 80766 80767 80768 80769 80770 80771 80772