DSC_5324 DSC_5345 DSC_5381_resize DSC_5385_resize DSC_5389_resize DSC_5396_resize DSC_5403_resize DSC_5404_resize DSC_5407_resize DSC_5409_resize DSC_5410_resize DSC_5414_resize DSC_5416_resize DSC_5423_resize DSC_5428_resize DSC_5434_resize DSC_5440_resize DSC_5448_resize DSC_5450_resize DSC_5454_resize DSC_5456_resize DSC_5475_resize DSC_5482_resize DSC_5495_resize DSC_5498_resize DSC_5504_resize DSC_5508_resize DSC_5514_resize DSC_5535_resize DSC_5544_resize DSC_5550_resize DSC_5554_resize DSC_5566_resize DSC_5572_resize DSC_5577_resize DSC_5579_resize DSC_5598_resize DSC_5609_resize DSC_5610_resize กรมการขนส่งทางบก ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558     เมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 นายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก   เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายต่อพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างพร้อมประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก