เมื่อเร็วๆนี้ ณ วัดพระยาทำ พระอารามหลวง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐิน พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการและลูกจ้างพร้อมประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก