54

 

กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบทันทีกรณีพบรถทะเบียนแฝด ยืนยัน!!! เลขทะเบียนเดียวจะมีรถเพียงหนึ่งคันเท่านั้น แนะ!!! การซื้อขายรถควรโอนทางทะเบียนและนำรถเข้าตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ป้องกันการซื้อรถที่ไม่ถูกกฎหมาย