กรมการขนส่งทางบก จับจริง-ปรับจริง แท็กซี่ทำผิดกฎหมาย ย้ำทำลายภาพลักษณ์ประเทศลงโทษสถานหนักทุกราย

1446836

ตามที่มีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีผู้ขับรถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารจากนักท่องเที่ยวชาวจีน 2,540 บาท นั้น กองตรวจการขนส่งทางบก ได้เรียกตัว นายสุรชัย ศรีทัพไทย คนขับรถแท็กซี่ หมายเลขทะเบียน 1มก-0665 กทม. คันเกิดเหตุมารายงานตัว ซึ่งให้การรับสารภาพตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริง

ด้านพนักงานขับรถ
-มีความผิดตาม พรบ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ม. 64 ฐาน ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ ต้องระวางโทษไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท โดยถูกส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน
-มีความฐานทำลายความสงบสุขของประชาชน นายทะเบียนยึดใบอนุญาตขับรถไว้ได้ไม่เกิน 1 ปี
-มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 341 ฐานฉ้อโกงผู้อื่นฯ มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท ได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สน.ชนะสงครามดำเนินการแล้ว

-ด้านผู้ประกอบการขับรถ
-มีความผิดฐานยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท พร้อมส่งดำเนินการ ตามขั้นตอนการพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถตามระเบียบของทางราชการต่อไป