230

 

กรมการขนส่งทางบก คว้ารางวัลประเภทการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จากโครงการตรวจสอบความสูงรถขนาดใหญ่ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี และงานบริการด้านการย้ายรถออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หลังทั้งสองโครงการประสบความสำเร็จจากรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเมื่อปี 2556