กรมการขนส่งทางบกจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกประชาชน ที่เดินทางร่วมแสดงความอาลัยพร้อมแจกน้ำดื่มแก่ประชาชน

200283 1208311 S__11665728 S__11665729