อยากปลอดภัยต้องไม่พลาด

  • กรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ (จำกัด) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า ด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่งของประเทศ
  • กรมการขนส่งทางบก จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร เน้นมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด เร่งรัดผู้ประกอบการติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ฯ GPS เพื่อควบคุมมาตรฐานการให้บริการ ภายในรอบปีภาษี 2560

News Update

กระทู้ ถามตอบ

ต้องการดูเวบลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรมขนส่ง
คำตอบ : จะอยู่ในเมนูเวบไซต์ที่น่าสนใจ และ แบนเนอร์ลิงก์ ด้านล่าง
สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารภายในเวบ ได้อย่างไร
คำตอบ : คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด และทำการบันทึกไฟล์
ทำไมบางลิงค์ไม่สามารถ แชร์ผ่าน facebook ได้
คำตอบ : เนื่องจากบางลิงค์มีหัวข้อที่ยาวมากเกินไป ทำให้ facebook ไม่รับข้อมูลจึงทำให้เกิด error ขณะ Facebook Share.
เมื่อต้องการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ขององค์กรภายในกรมการขนส่งทางบก ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th ในเมนู search box ด้านขวามือ